Potpore i pozivi
Obavijest za štandovsku prodaju prilikom dolaska kruzera u Rijeku na lokaciji Riječki lukobran - Molo longo u 2016. godini

Obavijest za štandovsku prodaju prilikom dolaska kruzera u Rijeku na lokaciji Riječki lukobran - Molo longo u 2016. godini

Štandovsku prodaju s ciljem promoviranja grada Rijeke kao kruzing destinacije provodi koncesionar „Forum ugostiteljstvo“ d.o.o. Rijeka, Vukovarska 21, 51000 Rijeka, u suradnji s Turističkom zajednicom grada Rijeke, Užarska 14, 51000 Rijeka, na lokaciji Riječki lukobran – Molo longo.

Ukoliko ste zainteresirani za promociju i prodaju svojih proizvoda, molimo vas da pozorno pročitate Opće uvjete izlaganja te dostavite zahtjev za izlaganje kako je to navedeno u Općim uvjetima izlaganja kao i potpisanu i pečatiranu izjavu o potkoncesiji.
Povezani dokumenti