Potpore i pozivi
Poziv za prikupljanje ponuda - ambulantna prodaja i oslikavanje lica tijekom Riječkog karnevala 2018.

Poziv za prikupljanje ponuda - ambulantna prodaja i oslikavanje lica tijekom Riječkog karnevala 2018.

1. Naručitelj: Turistička zajednica grada Rijeke, 51000 Rijeka, Užarska 14,
OIB: 57909269434, tel: 315-710, fax: 315-720, e-mail: Rijeka@visitRijeka.hr

2. Predmet: Lokacije za prodaju raznovrsnih likera i rakija, toplih napitaka, kolača, sendviča i ostalih prehrambenih proizvoda, prigodnih karnevalskih suvenira i suvenira koji predstavljaju grad Rijeku, kokica, bombona, raznih čokoladnih proizvoda, fritula, pekarskih proizvoda i oslikavanje lica gledatelja i sudionika karnevalskih povorki za potrebe Riječkog karnevala 2018. u razdoblju od 22.1. do 11.2.2018. godine, za dan 19.1.2018. godine te za dane 27. i 28.1. te 3., 4., 10. i 11.2.2018. godine.

3. Dokumentacija i upute ponuditeljima mogu se podignuti u Turističkoj zajednici grada Rijeke, Užarska 14, 51000 Rijeka, tel: 315-710, fax: 315-720 od 08,00 do 16,00 sati osim subote i nedjelje.

4. Rok za dostavu ponuda je 15.1.2018. godine do 12,00 sati bez obzira na način dostave. Ponude se mogu dostaviti poštom ili osobno na adresu Turistička zajednica grada Rijeke, Užarska 14, 51000 Rijeka, na mail: rijeka@visitrijeka.hr te faxom na broj 051/315-720.

5. Ponude primljene nakon navedenog roka i s nepotpunom dokumentacijom neće se uzeti u razmatranje.

Detaljne upute za izradu ponude i obrazac moguće je preuzeti na linkovima niže dolje.
Povezani dokumenti