Potpore i pozivi
Poziv za iskazivanje interesa Advent na Kobleru 2015.

Poziv za iskazivanje interesa Advent na Kobleru 2015.

1. Naručitelj: Turistička zajednica grada Rijeke, 51000 Rijeka, Užarska 14,
OIB: 57909269434, tel: 315-710, fax: 315-720, e-mail: Rijeka@visitRijeka.hr

2. Predmet: Lokacije za prodaju prigodnih božićno-novogodišnjih proizvoda, suvenira i suvenira koji predstavljaju grad Rijeku, nakita, bombona, raznih čokoladnih proizvoda, fritula, pekarskih proizvoda te kuhanog vina, za potrebe božićnog sajma Advent na Kobleru 2015. na Koblerovom trgu u razdoblju od 1.12.2015. do 3.1.2016. godine.

3. Dokumentacija i upute ponuditeljima mogu se podignuti u Turističkoj zajednici grada Rijeke, Užarska 14, 51000 Rijeka, tel: 315-710, fax: 315-720 od 8 do 16 sati osim subote i nedjelje.

4. Rok za dostavu ponuda je 16.11.2015. godine do 12 sati bez obzira na način dostave. Ponude se dostavljaju na adresu Turistička zajednica grada Rijeke, Užarska 14, 51000 Rijeka.

5. Ponude primljene nakon navedenog roka i s nepotpunom dokumentacijom neće se uzeti u razmatranje.

Povezani dokumenti