O nama

Turistička zajednica grada Rijeka osnovana je 29. srpnja 1994. godine, a svoju je djelatnost počela od 9. rujna 1994. godine.

Turistička zajednica grada Rijeke, sukladno zakonski utvrđenih zadaća provodi promidžbu riječkog turizma te sustavno potiče i koordinira aktivnosti za poboljšanje općih uvjeta i sadržaja boravka turista u Rijeci.

Ciljevi marketinške politike u turizmu su:

 

• unapređivanje postojećeg turističkog proizvoda;
• promocija novog identiteta riječkog turizma i pozicioniranje Rijeke kao turističkog centra regije;
• razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda grada Rijeke, a osobito zaštite okoliša te prirodne i kulturne baštine sukladno održivom razvoju;
• implementacija Strateškog marketinškog plana Rijeke i riječkog prstena;
• nastavak repozicioniranja i restrukturiranja turističke ponude koja će doprinijeti poboljšanju kvalitete pružanja usluga;
• povećanje fizičkog obujma turističkog prometa; poboljšanje usluga pružanja turističkih informacija putem svih komunikacijskih kanala, a posebno interneta te novih tehnologija;
• novi informativni materijali te kvalitetnija turistička signalizacija kao i nastavak postave znakova za usmjeravanje prema kulturnim, povijesnim i turističkim znamenitostima.

 

Foto: Novi list