tzrijekapressHR
Fondovi i suradnje

RIJEKA – EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.

Rijeka će 2020. godine nositi titulu Europske prijestolnice kulture! Od proglašenja EPK titule prošlo je više od godinu dana ali uzbuđenje i nevjerica još su uvijek prisutni. Riječ je o projektu koji veličinom i kompleksnošću nadmašuje sve dosadašnje, i ne samo kulturne, projekte grada i regije. Iz iskustva drugih EPK gradova znamo da predstavlja ogromnu priliku: donijet će gradu i regiji izvanrednu međunarodnu prepoznatljivost te biti poticaj razvoju u turizmu, obrazovanju, urbanizmu, investicijskoj klimi. I taj, da, baš taj grad, bit će Rijeka.

U godinu i pol dana od proglašenja titule već se mnogošto dogodilo. Osnovano je društvo koje upravlja projektom (Rijeka 2020 – EPK), održano je 75 pojedinačnih kulturnih događanja i pokrenuta su dva nova festivala. Okupljeno je 27 lokalnih inicijativa iz cijele Županije. Osigurana su europska sredstva za obnovu infrastrukture, prijavljeno je 20 EU projekata. Provedeno je 15 edukativnih programa, objavljeno oko 350 medijskih objava i održano više od 10 predstavljanja projekta u inozemstvu. A to su samo grubo nabrajanje.
Riječani i stanovnici Primorsko-goranske županije rade. Ideje se množe, ispisale bi i 10 Knjiga prijave kakvu je bilo potrebno ispisati za kandidaturu. Onu zbog čijeg je programskog sadržaja Rijeka „dobila“.

Međutim pozitivna strepnja vrti se oko brojke 2020. Hoće li to biti spektakl i koje vrste? Je li Rijeka dovoljno šarmantna?
Krenimo ponovno s brojkama: do 2020. Rijeku očekuje 1000 kulturnih događanja od kojih će se 450 već zbiti do 2020. Znamo da će se do linijske godine razraditi i ušminkati i novih 105 turističkih atrakcija. Plan je obnoviti 27.200 kvadrata prekrasne riječke industrijske baštine koja će dobiti novu funkciju. Planira se sve to učiniti s ukupno 300 partnera. U znanje se planira ulagati kroz 170 konferencija, seminara i radionica. Rijeka želi i 100 osnaženih lokalnih zajednica i građanskih inicijativa. Trebat će nam 4.000 volontera. Očekujemo - 4.000.000 posjetitelja.

Jasno je da gradimo novu budućnost za svoj grad.
Gradimo ju na postojećim temeljima, održivo. Obnovit ćemo bivšu tvornicu Rikard Benčić koja je dijelom već postala novi Muzej moderne i suvremene umjetnosti, a postat će novi dom Gradske knjižnice, Muzeja grada Rijeke i Dječje kuće – jedinstvenog mjesta na kojem planiramo uzgajati dječji smijeh. U fokusu nam je i legendarna Titova jahta Galeb, jedan od simbola Pokreta nesvrstanih, koja će biti pretvorena u jedinstveno mjesto okupljanja za sve stalne i privremene građane Rijeke. Tijekom 2020. godine, raznorazna događanja organizirat će se na svakom uglu Rijeke, pretvarajući čitav grad u ogromno slavlje kulture, umjetnosti, aktivnog građanstva, različitosti.

Riječka je kulturna scena oduvijek bila konzistentna, dinamična, stabilna i progresivna. No, ona nikad nije predstavljala jedan od temelja imidža grada. Izvan samih granica Rijeke, malo tko povezuje grad s kulturom i umjetnošću. Rijeka prije pobuđuje asocijacije na brodove, radničke kombinezone, pomorce, dizalice, hrđu, naftu i rezidencijalne nebodere za radničke obitelji. Rijeka = Rad, a njen je kulturni potencijal, sve do danas, ostao uvelike neistražen.

Granice su uzbudljive. Treba ih iscrtati samo kako bi ih se izbrisalo jer tako možemo iskoristiti ono najbolje od oba svijeta, odnosno, možemo u potpunosti uživati u jedinstvenosti vlastite kulture i tuđih kultura istovremeno uvažavajući individualne osobitosti i zajedničke vrijednosti.

Dobrodošli u Rijeku, grad koji predstavlja oazu normalnosti unutar abnormalnog konteksta. Uživajte u svom boravku ovdje jer, tako nastaje povijest.

 

-----

PRONACUL - PROMOCIJA PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE KROZ RAZVOJ ODRŽIVOG TURIZMA U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

Trajanje projekta: 1.4.2020. – 30.9.2022.
Sveukupna vrijednost projekta: 2.060.551,80 €
EU potpora: 1.751.469,03 €


Ideja projekta ProNaCul je promicanje i očuvanje prirodne i kulturne baštine, te potpora razvoju transnacionalnih strategija namijenjenih zajedničkom promicanju regije kao turističke destinacije. Područja s kojih dolaze projektni i udruženi partneri nalaze se pod zaštitom UNESCO-a i Nature 2000, ili su u procesu postajanja zaštićenih područja u sklopu testnih područja ProNaCul-a. Jedan od glavnih ciljeva ovoga projekta je ojačati upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom, koje se postiže razvojem, primjenom i promicanjem zajedničke metodologije upravljanja. Aktivnost će biti potpomognuta virtualnom komorom osnovanom za promicanje zajedničke metodologije i njezin transfer u druga područja Adriona. Komora će biti savjetodavno tijelo za turističke djelatnike i funkcionirat će putem internetske platforme za razmjenu iskustva i primjere dobre prakse upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom. Kako bi se poboljšale politike za bolje upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom, zajednička metodologija će se dostaviti kreatorima politika u obliku preporuka za konkretne lokalne, regionalne i nacionalne strateške dokumente s ciljem poticanja valorizacije i očuvanja prirodne i kulturne baštine, posebno razvojem održivog turizma. Turistička zajednica grada Rijeke, kao jedan od partnera na projektu primijenit će zajedničku metodologiju projekta ProNaCul na prostoru Trsatske gradine te unaprijediti prostor sustavom video nadzora i novim sustavom naplate karata.

Partneri:

Slovenija: Regionalna razvojna agencija Zasavje (vodeći partner), Centar za promociju poduzetništva Piran d.o.o.
Italija: LAG Istočna Venecija, grad Bolonja
Hrvatska: Turistička zajednica grada Rijeke, Turistička zajednica Zagrebačke županije, Javna ustanova "Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje"
Grčka: Ilijska gospodarska komora, Regija Jonskih otoka
Albanija: organizacija Development speaks Human
Bosna i Hercegovina: Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK, Javna ustanova Agencija za razvoj malih i srednjih poduzeća grada Trebinja
Srbija: Sveučilište u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Općina Raška

Pridruženi partneri: Kulturni centar Radnički dom Zagorje ob Savi; Javna ustanova "Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje"; Uprava regionalnog razvoja za nacionalnu kulturu – Berat

Više informacija o projektu na: https://www.adrioninterreg.eu/index.php/projects/project-websites/
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru programa INTERREG V-B Jadransko-jonski program ADRION 2014.-2020. te fonda IPA II.

 -----


KULTURNO-TURISTIČKA RUTA PUTOVIMA FRANKOPANA

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Opis projekta
Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana obuhvaća ukupno 17 frankopanskih kaštela i 3 sakralne lokacije s područja županije, od kojih će se mnoge obogatiti novorazvijenim interpretacijskim sadržajem te sve zajedno promovirati cjelovitom promotivnom kampanjom kao jedinstveni kulturno-turistički proizvod i destinacija.
Projekt će zaštiti kulturno nasljeđe obitelji Frankopan na području Primorsko-goranske županije te stvoriti novu društveno-ekonomsku vrijednost kroz njezinu turističku valorizaciju. Nositelj projekta je Primorsko-goranska županija, a partneri su gradovi Rijeka, Kraljevica, Bakar i Čabar, općine Čavle, Lokve i Općina Vinodolska te Biskupija Krk, Prirodoslovni muzej Rijeka, Centar za kulturu Grada Krka, Turistička zajednica Grada Rijeke i Turistička zajednica Kvarnera.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta
Svrha ovog projekta je zaštititi kulturno nasljeđe obitelji Frankopan na području Primorsko-goranske županije te stvoriti novu društveno-ekonomsku vrijednost kroz turističku valorizaciju.
Cilj je razviti kulturno-turistički proizvod čiji će sadržaji privući veći broj posjetitelja na lokacije kaštela koji nisu bili u prvom planu turističke ponude županije te na taj način oživjeti dosad manje razvijene krajeve županije. Svrha je također i razvijanje osjećaja povezanosti na regionalnoj razini i stvaranje platforme za suradnju udruga i kulturnih dionika.

Ukupna vrijednost projekta
Ukupna vrijednost projekta je 61.024.028,15 kuna, a bespovratna sredstva EU iznose 47.306.235,33 kuna.

Razdoblje provedbe projekta: 1.11.2015.-1.10.2019.

Kontakt osoba za više informacija
Irena Grdinić
e-mail: irena.grdinic@pgz.hr
tel: 051/351-729

 

http://frankopani.eu

 

-----

 

TURISTIČKA VALORIZACIJA REPREZENTATIVNIH SPOMENIKA RIJEČKE INDUSTRIJSKE BAŠTINE

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Opis projekta
Integrirani program „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“ bavi se obnovom i stavljanjem u funkciju dva reprezentativna zaštićena spomenika kulture – motornog broda Galeb i Palače Šećerane u sklopu bivšeg industrijskog bloka Rikard Benčić. Program uključuje kreiranje nove kulturno-turističke rute, te znanstveno edukativne i promotivne aktivnosti koje promoviraju projekt i senzibiliziraju širu javnost za kulturnu baštinu.
Po završetku rekonstrukcije i opremanja, objekti će na ukupno 9524,9 m2 imati višestruku kulturnu i komercijalnu namjenu: za stalne muzejske postave, povremene izložbe, kreativne radionice, ljetno kino, tematske konferencije, smještajne kapacitete i niz komercijalnih usluga vezanih izravno za kulturnu baštinu. Nositelj projekta je Grad Rijeka, a partneri su Turistička zajednica grada Rijeke i Sveučilište u Rijeci.

Ciljevi i očekivani rezultati
Projekt "Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine" predstavlja integrirani razvojni projekt temeljen na revitalizaciji i zaštiti reprezentativnih spomenika industrijske baštine na području grada Rijeke i unaprjeđenju upravljanja industrijskom baštinom te zajedno s partnerskim organizacijama ima za cilj stvaranje integralne kulturno-turističke destinacije koja uključuje nove kulturne i turističke sadržaje razvijene u sklopu reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine u zajednički i jedinstveni kulturno-turistički proizvod što doprinosi turističkoj prepoznatljivosti i posjećenosti i održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Ukupna vrijednost projekta
Ukupna vrijednost projekta iznosi 81.339.442,05 kn, a bespovratna sredstva EU iznose 68.891.606,18 kn.

Razdoblje provedbe projekta:
1.6.2017.-1.6.2020.

Kontakt za više informacija
e-mail: kultura@rijeka.hr
tel: 051 209 555

www.strukturnifondovi.hr

 

Redovne novosti vezane uz projekt Turističke valorizacije reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine nalaze se na sljedećem linku>

 

-----

  

 

INTEGRIRANI PROJEKT REVITALIZACIJE GUVERNEROVE PALAČE I NUGENTOVE KUĆE U RIJECI

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ciljevi i očekivani rezultati
Cilj prve faze projekta je izrada studijske i projektne dokumentacije potrebne za pristupanje fazi provedbe integriranog projekta. Osim pripreme dokumentacije, tijekom trajanja projekta obuhvaćene su i aktivnosti diseminacije i koordinacije projektnih aktivnosti sukladno pravilima Europske unije.
Posljedično, uspješnom pripremom studijske i projektne dokumentacije za integrirani projekt ostvarili bi se uvjeti za provedbu građevinskih zahvata i opremanje dva zaštićena nepokretna kulturna dobra: Guvernerove palače (oznaka dobra: Z-99) i Nugentove kuće (oznaka dobra: P-5257) te strateški okvir za buduće djelovanje korisnika, kao i njegovo pozicioniranje i valoriziranje u turističkom kontekstu na području Primorsko-goranske županije, odnosno unutar Grada Rijeke. U suradnji s projektnim partnerima, Gradom Rijekom i Primorsko-goranskom županijom stvorit će se preduvjeti za prezentiranje i jačanje prepoznatljivosti pokretne i nepokretne baštine koju korisnik čuva na obje lokacije.
Svim aktivnostima planiranog projekta i rezultatima koje će se ostvariti, stvorit će se prilike za razvoj novih i unaprjeđenje postojećih sadržaja, programa, usluga te aktivnosti koje su u djelokrugu prijavitelja, što će ujedno doprinijeti održivom razvoju i unaprjeđenju upravljanja kulturnom baštinom na području Primorsko-goranske županije. Kako je kulturna baština kojom upravlja prijavitelj, u ovom slučaju pokretna i nepokretna, zbog svoje jedinstvenosti i privlačnosti izrazito vrijedan resurs, prepoznata je kao ključno ulaganje Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke u sektoru kulture, s najvećim potencijalom za revitalizaciju i turističku valorizaciju, ali i stvaranje novih i inovativnih te moderniziranje postojećih obrazovnih i znanstvenih programa te usluga koje prema Statutu obavlja korisnik.
Dugoročno, projekt će rezultirati otvaranjem novih radnih mjesta koja će biti izravna posljedica provedbe integriranog projekta.

Ukupna vrijednost projekta
Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.486.133,68 kn, a bespovratna sredstva EU iznose 2.563.485,11 kn.

Razdoblje provedbe projekta:
3.12.2014.-3.8.2018.

Kontakt za više informacija
Tamara Crnko
e-mail: tamara.crnko@ppmhp.hr

www.strukturnifondovi.hr
http://ec.europa.eu/regional_policy/hr/funding/erdf/