Rijeka u brojkama
Istočna geografska dužina 14°26’

Sjeverna geografska širina 45°21’

Broj stanovnika 128.624
Površina 43,343 km2
Srednja godišnja temperatura 14,2 °C (siječanj 5,7 °C / srpanj 24 °C)
Temperatura mora ljeti 20,3-23,3 °C
Broj sunčanih sati (godišnji prosjek) 2.267,7
Prosječna vlažnost tijekom godine 62%
Ukupne godišnje padaline 1.548,6 mm
Ukupno kišnih dana u godini 128,4