Novosti i priopćenja za medije

1.400 sadnica oleandra u sklopu projekta „Volim Hrvatsku-Volim Rijeku“


Na izabranim i pogodnim lokacijama uz prometnice, u slijedećim danima, ozelenit će se javne površine na ulazu u grad sadnjom 1.400 sadnica oleandra primjerenih mediteranskoj klimi i okružju.
Početak akcije ozelenjivanja ulaza u grad započinje danas, utorak 23. listopada 2018. godine, na lokaciji prilazne ceste D-404 u ukupnoj dužini od cca. 400 metara. Oleandri će se potom zasaditi duž ulice Riva, na oba ulaza u pothodnik u Ulici Ivana Zajca kao i na obje strane podvožnjaka u Krešimirovoj ulici. Očekivano vrijeme trajanja sadnje 1.400 sadnica oleandra na navedenim lokacijama je do 6. studenog.


Turistička zajednica grada Rijeke i u narednim godinama nastavit će akciju uljepšavanja ulaza u grad i centar grada u sklopu projekta „Volim Hrvatsku-Volim Rijeku“ akcijom „Više cvijeća, manje smeća“.