Novosti i priopćenja za medije

Turistima omogućeno još bolje snalaženje po Rijeci


Pored postojeće turističke signalizacije koja je postavljena ranijih godina, od toga veliki dio 2014. godine kada je na 23 lokacije u gradu postavljeno 68 tabli turističke signalizacije, i ove se godine nastavilo s postavljanjem novih tabli. Tijekom srpnja ove godine postavljeno je 44 novih tabli na 12 lokacija, čime je ukupan broj narastao na 112 tabli na 35 lokacija postavljenih u zadnje dvije godine. Označavanje će se nastaviti i u 2016. godini, kada će se proširiti i na šire područje grada Rijeke.

Projekt postavljanja turističke signalizacije na području grada Rijeke izradila je Turistička zajednica grada Rijeke u suradnji s Rijeka prometom d.d., Odjelom za komunalni sustav Grada Rijeke te Hrvatskim cestama d.d. Po ishodovanju suglasnosti nadležnih cestara, krenulo se u realizaciju postavljanja turističke signalizacije kako bi se ne samo turisti već i domicilno stanovništvo lakše snalazili u prometu prilikom pronalaženja kulturno-povijesnih i sportskih sadržaja koje nudi naš grad.