Novosti i priopćenja za medije

Predstavljena „Strategija razvoja vjerskog turizma grada Rijeke do 2020. godine"


U Gradu Rijeci predstavljena je danas „Strategija razvoja vjerskog turizma grada Rijeke do 2020. godine" izrađena s ciljem da se utvrde pravci razvoja grada Rijeke kao prepoznatljive turističke destinacije. Naručitelj "Strategije" je Turistička zajednica grada Rijeke, a izvoditelj je tim Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije.

Strategiju su prezentirali gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, direktor Turističke zajednice grada Rijeke Petar Škarpa, dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Dora Smolčić Jurdana i voditelj projekta Zdenko Cerović, također s Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu te članica tima Sanda Grudić Kvasić.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

Grad Rijeka sa svojom bogatom kulturno-povijesnom baštinom i dugom industrijskom tradicijom, okreće se razvoju turizma, čiji pokazatelji uspješnosti u posljednjem desetljeću predstavljaju daljnji poticaj za unapređenje turističke ponude temeljene na promociji selektivnih oblika turizma.

Vjerski motivi dolaska u grad Rijeku utemeljeni su na kulturno-povijesnim činjenicama i tradiciji Rijeke kao tolerantnog i multikulturalnog grada, kazao je gradonačelnik Obersnel. Nadovezao se kako je nedavno predstavljena Strategija razvoja kulturnog turizma, a sada i vjerskog, što je dokaz kako Rijeka kontinuirano ulaže u razvoj svoje turističke prepoznatljivosti.
Izradi ovog strateškog dokumenta za područje vjerskog turizma grada Rijeke pristupilo se sa svrhom transformacije grada Rijeke u turističku destinaciju koju turisti rado posjećuju radi zadovoljenja vjerskih motiva, prepoznatljivih vjerskih događaja i kulturno-povijesnog nasljeđa. Prema rezultatima istraživanja provedenog u sklopu izrade Strategije, grad Rijeku godišnje posjeti oko 121.500 posjetitelja motiviranih vjerom te pritom ostvari godišnju potrošnju od 12.500.000 kuna.

Izvoditelj Strategije je tim Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije, u sastavu: prof. dr. se. Zdenko Cerović - voditelj projekta; doc. dr. se. Dina Lončarić - član; Sanda Grudić Kvasić, mag. oec. - član i Patricia Bogović, mag. oec. suradnik.

"Strategiju razvoja vjerskog turizma grada Rijeke do 2020. godine" možete pronaći u našoj rubrici "Strateški dokumenti".