Novosti i priopćenja za medije

Predstavljena Strategija razvoja kulturnog turizma grada Rijeke 2015. - 2020.


Turistička zajednica grada Rijeke izrađuje strateške dokumente za razvoj turizma na području grada Rijeke, pa je sukladno tome izrađena „Strategija razvoja kulturnog turizma grada Rijeke 2015. – 2020.“. Strategijom su definirane aktivnosti u području kulturnog turizma do 2020. godine.

Izrada Strategije povjerena je Institutu za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba i njihovom stručnom timu pod vodstvom dr.sc. Daniele Angeline Jelinčić i u sastavu Mirna Karzen, Damir Demonja, Sanja Tišma i Žana Knežević.

Proces izrade Strategije odvijao se kroz izradu stručnih podloga, intervjua s ključnim dionicima i zainteresiranom javnošću te organizacijom tri tematske radionice s predstavnicima kulture i turizma grada Rijeke, od javnog, civilnog i privatnog sektora kulture i turizma do ostalih srodnih sektora poput obrazovno-znanstvenog ili prostornog uređenja.
Tijekom 2015. Strategija je najprije predstavljena sudionicima radionica predstavnicima kulture i turizma grada Rijeke u Vijećnici Grada Rijeke.

Strategija je predstavljena i usvojena od strane Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Rijeke na 7. sjednici koja je održana 10. rujna 2015. godine, prigodom koje je usvojen i institucionalni model upravljanja kulturnim turizmom grada Rijeke, na način da se pri Turističkoj zajednici grada Rijeke osniva Radno tijelo za kulturni turizam sa zadatkom planiranja, koordinacije aktivnosti provedbe i vrednovanje rezultata Strategije razvoja kulturnog turizma grada Rijeke 2015. – 2020. godine kroz:

 • izradu cjelovite marketinške strategije razvoja kulturnog turizma grada Rijeke;
 • koordinaciju provedbe marketinških aktivnosti uključivo osmišljavanje i izradu te prodaju kulturno-turističkih proizvoda i usluga temeljenih na načelima održivosti (poticanje, organiziranje i kreiranje kulturno-turističkih proizvoda i usluga s akterima na terenu) u skladu sa smjernicama razvoja identitetskog sustava (brenda) grada u području kulturnog turizma;
 • koordinaciju i umrežavanje postojećih kulturno-turističkih proizvoda/usluga;
  cjeloživotno obrazovanje aktera grada Rijeke u području kulturnog turizma;
  kontinuirano propitivanje, razvoj i usklađivanje identitetskog sustava (brenda) grada Rijeke u području kulturnog turizma;
 • savjetodavne usluge na terenu u cilju pokretanja i upravljanja održivim kulturno-turističkim proizvodima i uslugama;
 • donošenje kriterija standardizacije i klasifikacije (quality scheme);
  “one stop shop“, odnosno referentni „centar“ integriranog i održivog kulturnog turizma grada Rijeke;
 • praćenje i vrednovanje provedbe Strategije razvoja kulturnog turizma grada Rijeke i marketinške strategije razvoja kulturnog turizma grada Rijeke.  

 

Dokument „Strategija razvoja kulturnog turizma grada Rijeke 2015. – 2020.“ možete pronaći u rubrici Pravo na pristup informacijama.